Helaas komt het nogal eens voor dat iemand een dier in nood vindt. Dat kan een jonge vogel zijn die uit het nest is gevallen, een konijn of haas die is aangereden, of wat dan ook. Vooral in het voorjaar is er veel kans om een jong dier schijnbaar hulpeloos ergens aan te treffen.

Maar pas op! Lang niet al die dieren zijn werkelijk in nood!

Jonge merels (en heel veel andere jonge vogels) kunnen soms schijnbaar hulpeloos in een tuin rondscharrelen, terwijl ze toch gewoon door de ouders worden gevoerd. Veel jonge vogels kunnen nog niet vliegen wanneer ze het nest verlaten, dus blijven ze een tijd in de buurt van het nest en worden daar door de ouders gevoerd en verder groot gebracht.
Raap dus niet zomaar iedere jonge vogel op die op de grond zit!
Trek u een eindje terug en wacht een tijdje rustig af. Hoogstwaarschijnlijk komen de ouders dan weer opdagen en gaan verder met de verzorging.
Alleen wanneer de jonge vogel duidelijk in gevaar is (door bijvoorbeeld loslopende katten, rondvliegende eksters of kauwen), zet hem dan eerst op een beschutte, veilige plek en wacht dan af of de ouders weer komen opdagen.

Ook reekalfjes worden vaak alleen aangetroffen in hoog gras. In de meeste gevallen, 99 van de 100 keer, is moeder reegeit in dekking ergens in de buurt en wacht gespannen af tot u voldoende ver uit de buurt bent om haar jong weer te gaan verzorgen.
Ook in dat geval geldt: blijf uit de buurt en uit het zicht. Moeder komt vanzelf terug.

Er is één uitzondering op deze regel: vindt u een egel op klaarlichte dag in het volle licht? Dan is deze egel écht in nood. Egels zijn nachtdieren die zich onder normale omstandigheden overdag nooit zullen laten zien.
Een egel overdag moet dus wel onverwijld naar een veilig opvangadres gebracht worden!

IVN Etten-Leur e/o beschikt zelf niet over faciliteiten om deze dieren op te vangen, maar gelukkig zijn er adressen in de buurt waar dat wel op een goede manier gedaan wordt.
Hieronder een paar adressen waar u dieren in nood naartoe kunt brengen:

 • Vogel Revalidatie Centrum
  Luitertweg 36A
  4882 TD  Zundert
  076 - 597 41 65
  www.vrczundert.nl
  Dieren, niet alleen vogels, kunnen hier 24 uur per dag afgeleverd worden.

 • Stichting Egelopvang Roosendaal
  Lavadijk 297
  4706 KZ Roosendaal
  06 - 305 42 431
  www.egelopvangroosendaal.nl
  Zoals de naam al zegt, dit adres is alleen voor egels. Neem eerst telefonisch contact op voor u een egel brengt.

 

Is een dier te groot of te ernstig gewond om zelf weg te bregen, bel dan de dierenambulance: "144 - Red een dier!".
Dit nummer kunt u ook gebruiken om mishandeling of verwaarlozing te melden.

 

 

 

Volg ons op flogo RGB HEX 72Facebook en IG Glyph FillInstagram.