IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o., hierna te noemen IVN Etten-Leur e.o., gevestigd aan Lange Brugstraat 61 4871 CM Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.ivn-etten-leur.nl
Lange Brugstraat 61
4871 CM Etten-Leur
+31 168 32 54 29
Paul Mennema is de Functionaris Gegevensbescherming van IVN Etten-Leur e.o.
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken
IVN Etten-Leur e.o. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • IBAN nummer

Wij verwerken alleen die gegevens die van belang zijn en zolang ze van belang zijn. Het IP adres wordt alleen geregistreerd wanneer gegevens via de website worden verstrekt, het IBAN nummer alleen indien een incassomachtiging is afgegeven, of voor personen en instellingen aan wie met enige regelmaat betalingen worden gedaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Beeldmateriaal
Tijdens de door ons georganiseerde activiteiten kunnen foto's en/of video-opnamen gemaakt worden. Het kan zijn dat daarbij personen herkenbaar in beeld zijn.
Deze opnamen kunnen gebruikt worden als illustratie bij artikelen in ons verenigingsblad De Klamper of op onze website.
Indien je daar bezwaar tegen hebt, kun je dat bij aanvang van de activiteit kenbaar maken.
Voor het publiceren van beeldmateriaal waar minderjarigen op afgebeeld zijn, is ten alle tijde de schriftelijke toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of verenigingsblad

Geautomatiseerde besluitvorming
IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie  Bewaartermijn  Reden 
Leden Gedurtende lidmaatschap  Identificatie en communicatie 
Ex-leden Tot 31 december volgende
op het jaar waarin het lidmaatschap
werd beëindigd 
Mogelijk herstel lidmaatschap
Relaties Gedurende de looptijd van de relatie Communicatie
Ex-relaties  Tot 31 december volgende
op het jaar waarin de relatie
werd beëindigd
Mogelijk herstel relatie

Onder “relaties” verstaan wij abonnees op onze nieuwsbrief, gastgevers van nestkasten, deelnemers aan activiteiten (zoals lezingen en doe-dagen) en anderen waarmee onze vereniging een relatie onderhoudt.

Delen van persoonsgegevens met derden
IVN Etten-Leur e.o. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IVN Etten-Leur e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IVN Etten-Leur e.o. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
IVN Etten-Leur e.o. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virus- en anti-malwarescanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

 

 

 

Volg ons op flogo RGB HEX 72Facebook en IG Glyph FillInstagram.