De "Klamper" is het verenigingsblad dat driemaandelijks wordt uitgegeven en digitaal naar alle geabonneerden wordt verstuurd.
De inhoud wordt voor en door leden gevuld met wetenswaardigheden en activiteiten van de vereniging.

klamper

Leden die niet over een internetaansluiting beschikken, krijgen het blad op papier toegestuurd.
U kunt het blad ook hier online lezen en bladeren door het archief.

 

 

 

Volg ons op flogo RGB HEX 72Facebook en IG Glyph FillInstagram.